E-cultura: Biblioteca Digitală a României

Proiectul „E-cultura: Biblioteca Digitală a României” (E-cultura) este predefinit și primește finanțare prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, Axa Prioritară 2, Acțiunea 2.3.3 „Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul eeducație, eincluziune, esănătate și ecultură“ și are ca obiectiv general eficientizarea serviciilor publice oferite de Ministerul Culturii prin valorificarea potențialului IT&C în procesul de digitizare a patrimoniului cultural mobil, în scopul creșterii accesibilității la resursele culturale.

E-cultura este implementat, coordonat și monitorizat de Unitatea de Management a Proiectului din cadrul Ministerului Culturii.

Durata de implementare: 36 luni (13 iulie 2018 – 12 iulie 2021).

Bugetul proiectului este de 53.242.265,32 lei, din care 43.648.529,55 lei reprezintă valoarea co-finanțării UE.

Proiectul E-cultura are ca principal scop digitizarea patrimoniului cultural cu ajutorul tehnologiilor IT actuale, moderne, astfel încât moștenirea culturală națională să poată fi păstrată, promovată și transmisă generațiilor viitoare.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
O.S. 1 – Creșterea numărului de elemente de patrimoniu cultural digitizate şi expuse online, într-un punct unic de acces;
O.S. 2 – Creșterea gradului de interoperabilitate între instituțiile deținătoare de elemente de patrimoniu cultural;
O.S. 3 – Promovarea patrimoniului cultural național prin expunerea resurselor culturale digitalizate în europeana.eu.

Rezultate:
R.1 – 550.000 resurse culturale digitalizate și expuse în Biblioteca Digitală a României;
R.2 – o platformă informatică de tip bibliotecă digitală și catalog partajat (culturalia.ro);
R.3 – 200.000 de resurse culturale digitalizate și furnizate către europeana.eu.

Proiectul are două componente principale:

Platforma va fi un punct unic de acces la resursele culturale digitizate și va îndeplini două roluri, respectiv:

Categorii de resurse culturale propuse a fi digitizate în cadrul proiectului:

Tip obiect

Număr

Carte 16.500
Carte rară 3.390
Documente 262.100
Obiecte (digitalizat) 140.500
Obiecte 3D 6.500
Audio 15.000
Video 6.600
Articole  120.000
TOTAL 570.590

Vor fi constituite 7 centre regionale de digitizare, organizate în cadrul direcțiilor județene pentru cultură din Sibiu, Dolj, Timiș, Iași, Tulcea, în cadrul Institutului Național al Patrimoniului din București și în cadrul Muzeului Național de Istorie a Transilvaniei Cluj-Napoca. Centrele vor monitoriza și coordona activitățile de digitizare derulate la instituțiile arondate.

29 Instituții participante în cadrul proiectului:
1. Arhiva Națională de Filme
2. Biblioteca Județeană Astra Sibiu
3. Biblioteca Județeană “C. Sturdza” Bacău
4. Biblioteca Județeana “Octavian Goga” Cluj
5. Biblioteca Metropolitană București
6. Biblioteca Centrală Universitară “Mihai Eminescu” Iași
7. Complexul Muzeal Național “Moldova” Iași
8. Complexul Național Muzeal Astra Sibiu
9. Institutul de Cercetări Eco – Muzeale Tulcea
10. Institutul Național al Patrimoniului
11. Muzeul Național de Istorie Naturală “Grigore Antipa”
12. Muzeul Național Brukenthal Sibiu
13. Muzeul Bucovinei Suceava
14. Muzeul Municipiului București
15. Muzeul Casa Mureșenilor Brașov
16. Muzeul Civilizației Dacice și Romane Deva
17. Muzeul de Artă al României
18. Muzeul Național de Istorie a României
19. Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei
20. Muzeul Etnografic al Transilvaniei
21. Muzeul Național “George Enescu”
22. Muzeul Național al Hărților și Cărții Vechi
23. Muzeul Național al Literaturii Române
24. Muzeul Maramureșean Sighetul Marmației
25. Muzeul Olteniei Craiova
26. Muzeul Național al Satului “Dimitrie Gusti”
27. Muzeul Național al Țăranului Român
28. Societatea Română de Radiodifuziune
29. Societatea Română de Televiziune